En del av elektrikerkjeden:

Vi tilbyr El-kontroll for bolig, næring og landbruk og er NEMKO sertifiserte ihht.

  • NEK 405-1 : Elektrotermografi
  • NEK 405-2 : Brannforebyggende Elkontroll Bolig
  • NEK 405-3 : Brannforebyggende Elkontroll Næring, Industri og Landbruk

De fleste forsikringsselskaper gir rabatt i forsikringen om du gjennomfører systematisk el-sjekk av ditt anlegg.

Kontroll av elektrisk anlegg BOLIG

Det farligste med strøm er ikke strømprisene, men skadene den kan gjøre på liv og eiendom!
Det er eier og brukers ansvar at de elektriske installasjonene er forskriftsmessig utført.

Hva innebærer en el-sjekk?

Elsjekken er en systematisk gjennomgang av sikringsskap, kabler, stikkontakter og brytere, osv. Elsjekken er en garanti for at alt er i orden med ditt elanlegg.

Der vi eventuelt finner feil kommer vi med forslag på utbedringer.

Vi utfører EL-sjekk til fastpris:

EL-sjekk av enebolig og leilighet der det er ett anlegg kr 1500,- inkl. mva

(eventuell hybel kommer i tillegg med kr 500,- inkl. mva pr stk.)
Prisen gjelder for anlegg som er innen 30km kjøredistanse.

El-Kontroll med termografering av elektrisk anlegg Næring og Landbruk

Vi utfører kontroller ihht. NEK 405-3.

En utbedret rapport gir opptil 35% rabatt hos ditt forsikring selskap.

Spør oss om pris.

Les mer informasjon ved å klikke på bildene under: